• Şimdi burada ve birlikte hayatı güzelleştirmek #işinizikolaylaştırıyoruz

Takımımız

PLUS THREE TAKIMI

SÜEDA TAYLAN

  | Eğitmen |  Mali Müşavir |  Bağımsız Denetçi |  

Manisa doğumlu olan Süeda TAYLAN, lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi, İşletme Bölümü’nde, Yüksek lisansı “Gelişmekte olan ülkelerin Kalkınması” üzerine Kâtip Çelebi Üniversitesi’nde tamamlamıştır.

1993 yılında Bursa’da başlayan profesyonel iş hayatına Ankara ve İzmir’de devam etmiştir. Bu süreçte özel sektörde muhasebe ve finans departmanlarında farklı pozisyonlarda görev almıştır.

Profesyonel çalışma hayatı boyunca şirketlerin büyüme stratejilerinin belirlenmesi, muhasebe ve finans sistemlerinin geliştirilmesi, bütçe çalışmalarının yapılması, bankalar ile iletişimin ve kredi ilişkilerinin sağlanması, yapılacak yeni yatırımların verimlilik kontrolü görevlerinde bulunmuştur.

Finans Direktörü görevini sürdürdüğü yabancı sermayeli şirketten 2018 yılında tüm çalışma hayatı boyunca edindiği tecrübelerini aktarmak ve farklı alanlarda değerlendirmek üzere emekli olmuştur. Bu tarihten sonra birden fazla sivil toplum kuruluşunda gönüllü olarak, gençlerle ve girişimcilerle bir araya gelerek tecrübelerini paylaşmaya devam etmiştir.

Süeda TAYLAN, tecrübelerini ve uzmanlıklarını kurumlarla paylaşırken aynı zamanda, bireysel ve kurumsal gelişim odaklı eğitimlere, atölyelere, programlara katılarak her gün yeniden öğrenmeye ve kendini geliştirmeye devam etmektedir.