• Şimdi burada ve birlikte hayatı güzelleştirmek #işinizikolaylaştırıyoruz

Plus Three

"Dream Your Way"

Kendimize, çevremize ve insanlığa değerlerimizi yansıttığımız bir yaşam hediye bırakmak her birimizin hayali ve PLUS THREE “dream your way” hayallerinizi gerçekleştirme yolunda size, çevrenize ve yerkürenize + 3 değer sunmak niyetiyle 13 Ocak 2016 yılında kolektif iş modeliyle İzmir’de kuruldu.

Değişen ve dönüşen iş yaşamında yeni liderlik yetkinliklerin geliştirilmesi, yeni iş yapış şekillerine uyumlanma, çalışan deneyiminin geliştirilmesi, çevik ve kişiye özgün otantik öğrenme kültürünün yapılandırılması ve kapsayıcı bir yaklaşımla çeşitliliğin güçlendirilmesi gerekliliği arttığını eminiz ki her birimiz gözlemliyoruz.

Nurşen, Salih ve Süeda olarak, Dijital Destekli Öğrenme tasarımlarımızda; Dünya'nın yaşadığı dönüşümlere farkındalıkla, bilgiyle, deneyimle, yaratıcılıkla, iş birliğiyle, öğrenmeyle ve takım ruhuyla kurumunuzun işlerini kolaylaştırıyoruz.

Kurumunuzla fayda sağlayan iş birlikleri için heyecanlıyız.

Ne istiyorsunuz? ve Nasıl?"

Dünya’mızın yaşadığı değişimlere farkındalıkla adapte olduk. Hayalimiz; “şimdi, burada ve birlikte hayatı güzelleştirmek.”

Bu hayalimize katkı sağlamak niyetiyle aşağıdaki üç kategoride varlık nedenimiz oluşmuştur.

  1. Profesyonel Koçluk
    2. Tasarım Fabrikası
    3. Points of You® Academy

Vizyon

Şimdi, Burada ve Birlikte Hayatı Güzelleştirmek.

Misyon

Yaratıcı, güvenilir, yenilikçi oyunlar, tasarımlar, eğitimler ve koçluklarla paydaşlarımızın iş yaşamını kolaylaştırmak.

Sloganımız

#işinizikolaylaştırıyoruz

Nasıl Çalışırız?

Değerlerimiz

Halden Anlayan; birbirimizin halinden anladıkça kendimizi anlarız. Biz, samimiyet, sahicilik, nezaket ve şefkatin tüm davranışlarımızda hayat bulmasını önemsiyoruz.

Yaratıcı; Hayal, merak ve düşünceleri yenilikçi bakış açısıyla tasarlıyoruz.

İşbirliğini Önemseyen; Çeşitlilikleri kapsayan yaklaşımla, paydaşlarımızla iş birliğini kalpten yapıyoruz.

Farkında; Şimdi ve burada olanı olduğu gibi görüp, sadelikle paydaşlarımızın işlerini kolaylaştıran hizmetleri sunuyoruz.

Güvenilir; Tüm işlerimizin sorumluluğunu üstleniyoruz.

Başarılı ; Birlikte ve dayanışma içinde varmak istediğimiz hedefe ulaşmakta kararlılıkla ilerliyoruz.